Green Boarding Network

Unibet ondersteunt het Nederlandse Green Boarding Network.

Maatschappelijk partners

Green Boarding Network en Unibet

Unibet ondersteunt het Nederlandse Green Boarding Network. Hierdoor kunnen 40 amateursportclubs Green Boardings langs hun velden zetten. Op deze manier zetten Unibet en het Green Boarding Netwerk deze 40 amateursportclubs op een flinke voorsprong in hun verduurzamingsstrategie. Het uiteindelijke, en realistische, doel is dat iedere club binnen 5 jaar een energierekening van nul euro heeft. Op deze manier zorgen Unibet en het Green Boarding Network voor het Groenste rondje langs de velden.

Met behulp van Green Boardings kunnen 40 amateursportclubs zowel kosten als energie besparen.

Hoe werken Green Boardings?

De multifunctionele Green Boardings zorgen voor luchtzuivering en zonne-energieopwekking. Ook beschikken ze over een door de UEFA goedgekeurd LED-scherm waar flexibel op geadverteerd kan worden. Op wedstrijddagen en trainingsavonden staat het led-scherm aan en staan de vaste reclamepanelen naar het veld gedraaid. Wanneer er niet gesport wordt, kunnen de vaste panelen gedraaid worden naar zonnepanelen. De luchtzuivering is een continue proces waardoor het hele jaar door stikstof gereduceerd wordt.

Wat levert het op?

Het Green Boarding Network heeft voor seizoen 2022-2023 binnen het huidige netwerk van 40 clubs onderstaande impact doelstellingen geformuleerd:

  • Stikstof reductie gelijk aan 190 keer op en neer van Amsterdam naar Parijs.
  • Besparing van 660.000 euro aan energiekosten voor de clubs.
  • CO2-reductie gelijk aan 1.916 keer met het vliegtuig heen en weer naar New York.
  • Amateurclubs krijgen toegang tot het landelijke (led-) netwerk. Hieruit vloeit minimaal 50% van de netto-inkomsten terug naar de clubs. Dit budget is geoormerkt en wordt alleen ge├»nvesteerd in het verduurzamen van de vereniging. Hierdoor dalen de kosten en blijft er aan het eind van de streep meer geld over voor de sport.

Met elk bedrijf en elke club die aansluit vergroot het Green Boarding Network haar duurzame impact op de Nederlandse amateursport.

Green Boarding Network

In samenwerking met Green Boarding Network zal Unibet zich gaan inzetten op het verduurzamen van de amateursport.

Onze ambitie

Unibet Impact werkt samen met partners in de top- en amateursport en maatschappelijke organisaties. Het unieke programma heeft als doel de maatschappelijke kracht van sport te benutten en versterken.